Đang làm việc sếp cũng đè em thư ký ra để địt

1 2 Zoom+ 24,9 N 47% 21 24

Đang làm việc sếp cũng đè em thư ký ra để địt, gọi 2 em thư ký sang nhà riêng để giải quyết công việc đang gấp nhưng khi 2 em thư ký sang đang ngồi làm việc thì sếp nhìn 2 em ngon quá không thể tập chung được nên đã mặc kệ công việc đè em ra để địt, chỉ địt một em nên em thư ký còn lại vẫn ngồi làm việc như bình thường thậm chí em thư ký đang được địt kia cũng quay sang thảo luận công việc.