Em lễ tân khách sạn thích gạ tình khách hàng

1 2 Zoom+ 145,7 N 59% 80 56

Em lễ tân khách sạn thích gạ tình khách hàng, làm lễ tân trong một khách sạn hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều khách hàng nam mà tính của em thì lại vô cùng lẳng lơ nên cứ thấy khách nam nào đi một mình em sẽ ghi nhớ số phòng rồi trốn làm lên phòng gạ tình khách, em đã thích khách nào thì khách đó không thể thoát khỏi tay em được vì em quá ngon và dâm.