Vụng trộm với bạn thân của chồng đến mức mang thai

1 2 Zoom+ 14,6 N 69% 11 5

Vụng trộm với bạn thân của chồng đến mức mang thai, có chồng rồi nhưng chồng chưa bao giờ làm người phụ nữ này lên đỉnh được mà chồng lại rất hay dẫn bạn thân về nhà vậy là người phụ nữ này đã đem lòng yêu bạn thân của chồng, bạn thân của chồng cũng thích cô nên 2 người đã đến với nhau vụng trộm mà cả 2 không có kế hoạch gì người phụ nữ này đã mang thai với bạn thân của chồng luôn.