Chuyến đi công tác đáng nhớ cùng em thư ký xinh đẹp

1 2 Zoom+ 135,1 N 70% 469 202

Chuyến đi công tác đáng nhớ cùng em thư ký xinh đẹp, một chuyến đi công tác bàn chuyện làm ăn bơi vì tôi đã có tuổi rồi cho nên sẽ có một cô thư ký đi cùng tôi để ký hợp đồng, hai bên thỏa thuận đã xong cho đến khi hai bên uống rượu thì tôi xin phép tránh mặt còn cô thư ký thì đã uống say cho nên khi đêm đến tôi đã lén sang phòng cô để có thể địt được một cô gái vừa đjep lại còn hàng ngon như vậy.