Cô con dâu chăm sóc bố chồng khi bị ốm

1 2 Zoom+ 136,2 N 70% 528 230

Cô con dâu chăm sóc bố chồng khi bị ốm, tôi ở nhà chồng cũng được một thời gian rồi vì đã cưới xin cho nên tôi sẽ ở nhà để làm việc nhà và chăm sóc bố chồng những lúc bình thường thì không sao nhưng khi mà ông ấy ốm thì tôi sẽ chăm sóc cho ông ấy vì ông ấy là bố của chồng tôi mà nhưng lần này ông ấy đã thực sự quá đáng trong khi tôi chăm sóc cho ông thì ông lại không ngừng sờ mó tôi khiến cho tôi cảm thấy hứng thứ và trở lên dâm đãng từ lúc nào không hay