Cô giáo gọi học sinh xuống phòng địt nhau tập thể

1 2 Zoom+ 15,9 N 59% 16 11

Cô giáo gọi học sinh xuống phòng địt nhau tập thể, nữ giáo viên này dâm quá anh em ạ rất thích xem người khác địt nhau nên đã gọi 2 học sinh ưu tú nhất lớp xuống phòng riêng rồi bắt 2 học sinh địt nhau cho mình xem, 2 học sinh mới đầu còn rất ngại nhưng sau khi được cô giáo khích lệ đã tự tin hơn rất nhiều, vừa xem nữ giáo viên còn lấy giấy bút ra ghi chép gì đó, sau khi ghi chép xong nữ giáo viên này đã cởi quần áo vào vui với 2 học sinh.