Hai cô em kế thổi kèn để được anh trai mua túi tặng

1 2 Zoom+ 687 100% 1 0

Hai cô em kế thổi kèn để được anh trai mua túi tặng, người anh trai mua túi tặng 2 cô em kế nhưng bất cẩn thế nào lại mua có một cái về nhà 2 cô em đã tranh nhau không ai chịu nhường ai, không còn biết làm thế nào 2 cô em đã sang phòng đòi anh trai mua thêm 1 cái túi nữa để 2 em không còn phải tranh nhau, người anh đã hứa sẽ mua thêm 1 cái nếu 2 cô em cho anh địt, túi quá đẹp làm 2 cô em không thể từ chối yêu cầu của người anh.