Nữ giáo viên mở lớp tư vấn riêng cho học sinh tại nhà

1 2 Zoom+ 1.183 83% 5 1

Nữ giáo viên mở lớp tư vấn riêng cho học sinh tại nhà, cảm thấy tiền dạy trên trường không đủ để chi tiêu nữ giáo viên này đã mở lớp tư vấn cho nam sinh tại nhà riêng, phòng tư vấn này chỉ tư vấn cho nam sinh những cậu nam sinh đến phòng tư vấn này đều được nữ giáo viên cho địt trước khi vào tư vấn nên bất cứ nam sinh nào đến đều nghe theo lời nữ giáo viên này tư vấn hết và còn đòi đến thêm nhiều lần nữa.