Nữ giáo viên xinh đẹp bị nam sinh cưỡng hiếp tập thể

1 2 Zoom+ 4.724 63% 10 6

Nữ giáo viên xinh đẹp bị nam sinh cưỡng hiếp tập thể, nữ giáo viên này mới được nhận vào trường đã phải dạy ở lớp học toàn những học sinh cá biệt mà lớp học này học sinh toàn là nam, vì sở hữu khuôn mặt quá xinh đẹp nên ngay ngày đầu tiên lên lớp nữ giáo viên này đã bị nhóm nam sinh trong lớp cưỡng hiếp, vì không muốn ảnh hưởng đến danh dự nên nữ giáo viên này không dám nói ra việc bị cưỡng hiếp trên lớp học.